El seu aspecte

Home / El seu aspecte

El seu aspecte i vestimenta

No es pot plantejar un cànon precís per a la indumentària dels pirates. En general, feien servir gipó, camisa i calçons; les botes els arribaven a mig cuixa i tot aquesta indumentària era acompanyada per armes, molt abundants i heterogènies: l’espasa, un mosquet creuat en bandolera, dues pistoles i punyal al cinturó.

Usualment, els pirates utilitzaven la roba, calçat i la resta de vestimenta que robaven a les seves víctimes. No és d’estranyar que en una zona tòrrida, com els ambients tropicals, anessin gairebé nus. Generalitzant-se l’ús de mocadors, al coll i al cap, per pal·liar la suor. El barret era d’ús generalitzat.